Projektmenedzsment:

A Kínai-Európai Fenntarthatósági Egyesület támogatást biztosít a hazai és nemzetközi projektek teljes, vagy egyes részfolyamatainak menedzseléséhez a projektek indulásától azok befejezéséig. Tanácsadó tagjaink és szakértőink aktívan részt vesznek a projektmenedzsment szolgáltatással kapcsolatos munkafolyamatokban.

Tájékoztatjuk tagjaink, hogy az Egyesület Projektmenedzsment szolgáltatás díja havi 150000 forint (Amely a kijelölt ügyintéző munkaköltsége.) plusz 5% sikerdíj. Projektmenedzsment tevékenységünk keretében mind a magyar, mind pedig a nemzetközi projektek mellé kompetens ügyintézőket rendelünk.

ÎĘĎÁĚşĎŰ7Piackutatás:

A Kínai-Európai Fenntarthatósági Egyesület pályázatokhoz kapcsolódóan, vagy egyéb felhasználásra vállalja a következők elkészítését:

  • megvalósíthatósági tanulmányok, 
  • üzleti stratégiák, 
  • elemzések (piacelemzés, kereslet-és kínálatelemzés, konkurenciaelemzés), 
  • bemutatóanyagok elkészítése

Innovációs menedzsment:

Tevékenységünk középpontjában vállalkozások és magánszemélyek állnak, nagy hangsúlyt fektetünk a üzletük növekedéséhez szükséges innovációs potenciál kihasználására.

Együttműködő partnereink ebben nagy segítséget nyújtanak (ezek a teljesség igénye nélkül: Magyarország Kínai Nagykövetsége, Szent István Egyetem, Danubius Egyetem, Pekingi Szakértői Hivatal, számtalan kínai innovációs hivatal, valamint befektetői csoport)

Támogatjuk az innováció számára kedvező társadalmi és gazdasági környezet kialakulását, a kutatási és fejlesztési eredmények gazdasági hasznosítását, a térség versenyképességének és jövedelemszerző képességének javítását.

Az Egyesülettel együttműködő befektetői csoportokon keresztül hozzásegítjük a tagokat innovációs tevékenységük kockázati tőkefinanszírozáshoz.