2017 márciusában felkereste Kínai-Európai Fenntarthatósági Egyesületünk egy Cegléden élő kínai személy, aki értesült arról, hogy szervezetünk érdekképviseleti, valamint tolmácsolási feladatokat is ellát. Személyes ügyét tárta elénk, amelyben a ceglédi gyepmesteri telep, valamint az azzal együttműködő Czerny Állatvédelem és az Állatmenhely Nyílt Alapítvány Cegléd által elkövetett példa nélküli tetteiről és lejárató kampányáról tájékoztatott minket.

A kínai személy birtokában nagy értékű kutyák vannak, Ő maga nem tenyésztő. Az általa vázolt ügy is 13, francia bulldog fajtájú kiskutya vásárlásával kezdődött (a kiskutyák összértéke több millió forint). A kiskutyák megvásárlása után több, magát rendőrnek kiadó személy kereste fel és az ebek szabálytalan tartására hivatkozva azokat elkobozta és ismeretlen helyre szállította. A kínai személy kérésére az eljáró személyek nem igazolták magukat, valamint hivatalos végzést sem mutattak, amely alapján a kiskutyákat elszállíthatták volna, de ragaszkodtak azok elszállításához. A kínai személy magyar nyelvtudása minimális, de az eljáró személyek ezt figyelmen kívül hagyták. Mivel intézkedésüket megakadályozni nem tudta, a ceglédi rendőrséget is értesítette, ahol nem tudták megerősíteni, hogy az eljáró személyek valóban rendőrök lettek volna.

Érthető módon a kínai személy szerette volna visszakapni a tőle jogtalanul elkobzott állatokat, így jogi útra terelte az ügyet.

Az Állatvédő Egyesület, pontosabban annak vezetőjének, Soltész Lászlóné Katalin reakciója nem csupán felháborító, hanem egyben megdöbbentő is.

(A képen S. Lászóné, valamint a Czerny Állatvédelem tulajdonosa látható az egyik kiskutyával, amely jelenleg is ismeretlen helyen található)

A gyepmesteri telep, az Állatmenhely Alapítvány, illetve a Czerny Állatvédelem nevében összehangolt lejárató kampányba kezdett a szervezetek közösségi oldalain. A megjelenő posztok az Ázsiában rituális keretek között levágott, valamint levágásra váró kutyák képeit tartalmazták azzal az üzenettel, hogy a szóban forgó kínai személy is ide küldené a kutyákat, továbbá ő maga is kínozza az állatokat. Ezekre hivatkozva tulajdonították el (mindenféle alap és engedély) nélkül a 11 darab kiskutyát (2 kutya, ahogyan később olvasható egy másik időpontban, a kínai személy által bérelt ingatlanból tűnt el). A posztokban megjelenítették a kutyák tulajdonosának nevét, illetve otthoni, és munkahelyi címét, aki ennek nyomán több életveszélyes fenyegetést is kapott. A rágalmazások nyomán üzlethelységének tulajdonosa is szerződést bontott vele, valamint a rendszeres zaklatások miatt a várost is elhagyni kényszerül. Ismeretlen bejelentés alapján a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai is megjelentek a kínai családnál, ahol ellenőrzést tartottak a jogszerű tartózkodásuk vonatkozásában (természetesen visszaélést nem találtak).

(A képen a Czerny Állatvédelem facebookoldala látható az egyik ksikutyával, amelyet jelenleg is ismeretlen helyen tartanak.)

A magyarországi Kínai-Európai Fenntarthatósági Egyesületet mélységesen felháborítja az Soltész Lászlóné Katalin által preferált primitív magatartás, amely minden alapot és bizonyítékot nélkülözve uszít, ahogyan feltételezzük, egyszerű anyagi haszon reményében. Ennek nyomán szervezetünk munkatársai felvették a kapcsolatot az érintett felekkel és az elénk tárt információk alapján feljelentést tettek az illetékes szerveknél.

Annak érdekében, hogy a nyilvánosság megismerhesse a tényeket, valamint, hogy rávilágítsunk az Állatvédő Egyesület jogsértő magatartására a tevékenységünk nyomán feltárt bizonyítékokat, valamint az eljáró illetékes hatóságok tájékoztatását az alábbiakban közöljük:

  • Összesen 13 kiskutyát szállítottak el a kínai tulajdonostól. 11 kiskutya jegyzőkönyv és végzés nélküli elszállítására állítólagos rendőrök érkezetek azok tartózkodási helyére, 2 pedig „eltűnt” a kínai személyek által bérelt ingatlanból. A 2 „eltűnt” kutya, (a 13 kutya között a 2 legdrágább) tartózkodási helye jelenleg is ismereten. – A rendőrség megerősítette, hogy az ügyben NEM jártak el, tehát a kiérkező személyek nem rendőrök voltak. –
  • Soltész Lászlóné Katalin többször is egyértelműen utalt rá, hogy „a kiskutyáknak MÁR megvan a helye”, mikor az elkobzás hírül adása után, örökbe fogadók jelentkeztek. Értesüléseink szerint a kiskutyákat kivétel nélkül Németországba kívánták szállítani. – Mindezt annak ellenére, hogy az eredeti, kínai tulajdonos jogerős végzéssel rendelkezett, miszerint nem folytatott semmiféle állatkínzást és a kiskutyák az ő tulajdonát képezik. Az önkormányzati végzés száma: 20/2452-15/2017 –
  • Kiderült, hogy az elkobzott kiskutyák nem a Gyeptelepre kerültek az elkobzás után (ahová a vonatkozó jogi rendelkezés nyomán szállítani kellett volna őket), hanem ismeretlen helyre.
  • Az imént említett végzések ellenére a kiskutyákat nem kívánták visszaadni és a korábban bemutatott (hamis) lejárató kampányba kezdtek az egyik legnagyobb közösségi oldalon, nyilvánosságra hozva a kínai család címét, és nevét.  – A lejárató kampány nyomán a kínai család több halálos fenyegetést kapott, az általuk bérelt üzlethelység tulajdonosa felmondta bérleményüket. Lakóhelyüket nagy valószínűséggel elhagyni kényszerülnek. –
  • A jogtalanul elkobzott kiskutyákat végül rendőrségi házkutatás eredményeképp sikerült visszaszerezni több, különböző helyről.
  • A kiskutyák megőrzéséért és orvosi ellátásáért a szervezet a kínai családtól 42 nap után 1,397 millió forintot kért el. – Amely 872 ezer forint lett volna a hivatalos határozat szerint, de a szervezet felszámolta azon napokat is, amelyek alatt önkényesen magánál, pontosabban ismeretlen helyen tartotta a kutyákat, mégpedig ÁFÁ-val megterhelve. – Ahogyan említettem orvosi költségeket is felszámoltak, annak ellenére, hogy a kiskutyák egészségesen kerültek hozzájuk. –
  • Az állatvédő szervezetnél töltött idő alatt a kiskutyák általános egészségi állapota romlott, több közülük életveszélyes állapotban került vissza jogos gazdájához. A kiskutyákat elkobzásuk után véletlenszerűen látták el azonosító chip-ekkel, arra való tekintet nélkül, hogy azokat születésük után hogyan regisztrálták. További probléma, hogy a kutyákat (azok chip-jeit) nem a tulajdonos, hanem egy harmadik személy nevére regisztrálták.
  • Annak ellenére, hogy az Állatmenhely Nyílt Alapítvány Cegléd éves szintű bevétele 50 (!!!) millió forint, valamint 25 millió forintos állami támogatást is szerzett, az ott tapasztalható állapotok véleményünk szerint nemhogy az ott lévő állatok emberséges, de azok bárminemű tartására is alkalmatlanok. Erről szervezetünk munkatársa személyesen győződött meg, amikor az intézkedő rendőröket elkísérte.
  • Kiderült Cegléd Város közleményéből, hogy Soltész Lászlóné ellen már van folyamatban lévő sikkasztási ügy, továbbá, hogy a városi gyeptelep, illetve az Állatmenhely Nyílt Alapítvány Cegléd vezetője is egy személyben ő. – Ennek nyomán érthetőbb, hogyan kerülhettek a gyeptelep helyett ismeretlen helyre az elkobzott kis kutyák-

 

Az említett visszaélések és példátlan magatartás, valamint a látókörünkbe került információk nyomán a magyarországi Kínai-Európai Fenntarthatósági Egyesület feljelentést tett az ügyben (amely feljelentéshez több mint 40 oldalnyi bizonyítékot csatolt), továbbá kérvényezte az Állatmenhely Nyílt Alapítvány Cegléd adóhatósági vizsgálat alá vételét, továbbá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének vizsgálatát. Az esetet bejelentjük továbbá Magyarország Kínai Nagykövetségén is.

Az Egyesület kiemelné, hogy egy Magyarországon élő kínai család úgy vált gyűlöletkeltés áldozatává, hogy a vádlójuk, egy magát állatvédőnek beállító személy, aki egyáltalán nem foglalkozik az állatok sorsával és meglévő sikkasztási üggyel rendelkezik, teljesen fiktív híreket és információkat oszt meg nyilvánosan, továbbá emberei magukat rendvédelmi szerv tagjainak kiadva intézkednek kizárólag anyagi haszonszerzés céljából. Az Soltész Lászlóné által tanúsított magatartás nyomán nem csupán a szóban forgó család, de a magyarországi kínai közösség jóhíre is csorbát szenvedett, fals információk nyomán. A fenti információk ismeretében felszólítjuk az illetékes hatóságokat, hogy a felvázolt ügyben haladéktalanul intézkedjenek!

Leave a Reply